Pressmeddelande: Nytt Internetforum för fiskevårdsområdesföreningar

Ett nytt Internetforum för fiskevårdsområdesföreningar har skapats och lagts upp på nätet. Forumet som hittas på adressen http://forum.fvof.se är gratis att använda och tanken är att fiskevårdsområdesföreningar och deras funktionärer samt andra som arbetar med fiskevård ska kunna utbyta tankar och idéer med varandra om allt från fisketillsyn till skattelagstiftning.

Read More…