Pressmeddelande: Nytt Internetforum för fiskevårdsområdesföreningar

Ett nytt Internetforum för fiskevårdsområdesföreningar har skapats och lagts upp på nätet. Forumet som hittas på adressen http://forum.fvof.se är gratis att använda och tanken är att fiskevårdsområdesföreningar och deras funktionärer samt andra som arbetar med fiskevård ska kunna utbyta tankar och idéer med varandra om allt från fisketillsyn till skattelagstiftning.

Sidan är helt ideellt driven och inte knuten till någon organisation, utan tanken är att det ska vara ett forum för fiskevårdsområdesföreningar av fiskevårdsområdesföreningar.

- Jag har saknat den här typen av forum, säger upphovsmannen bakom sidan, Ronnie Hermansson som själv sysslat med fiskevård i många år både i och utanför fiskevårdsområdesföreningar.

- Det finns många forum för fiske av alla de olika slag, men det jag har inte hittat nåt forum för de som arbetar med fiskevården och då speciellt inget för de 2 000 fiskevårdsområdesföreningar som finns i Sverige. Så eftersom jag saknade ett forum för utbytande av idéer kring förvaltandet av fiskevårdsområden så var det väl bara att skapa ett sådant, säger Hermansson.

På frågan om han tror att det finns ett behov av denna typ av forum svarar han:

- Ja, jag vill tro det. Jag har ju saknat det och vi kan se att fiskevårdsområdesföreningarna flyttar ut på nätet i allt större utsträckning. Fler och fler har egna hemsidor och facebooksidor. Så den allmänna bilden av att det bara är gamla gubbar som engagerar sig i fvof är nog fel och därmed finns det en potential för ett sånt här forum i alla fall.

Ronnie hoppas att forumet får en snabb spridning bland de som arbetar med och engagerar sig i fiskevård. Detta så att den kritiska massan av medlemmar i forumet uppnås och att diskussionerna därmed tar fart.

- Det här är ju något som är till gagn för alla som håller på med fiske så jag hoppas det tas emot positivt, säger Ronnie.

Comments are Closed